Polityka prywatności

Obowiązek RODO 

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym Magdalena Mikołajewska przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

4. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

 • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 
 • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba prywatna Magdalena Mikolajewska prowadząca działalność nierejestrowaną w Sulejówku przy ul. Czereśniowa 5a, 05-070 zwana dalej „magdalenamikolajewska.pl”.
 2. Jeśli masz pytania wyślij do nas list (tak, ludzie, jeszcze listy piszą) na adres: Magdalena Mikolajewska, ul. Czereśniowa 5a, 05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie lub napisz maila: kontakt@magdalenamikolajewska.pl. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym t.j: 

 1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) Dane, które podałeś nam wypełniając formularz kontaktowy, składając zamówienie w naszym sklepie magdalenamikolajewska.pl lub pisząc do nas e-mail lub list. 
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z płatności online, płatności kartą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 
 3. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 
 4. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. 
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
 6. Archiwizujemy Twoje dane na wypadek roszczeń lub obrony przed nimi (mamy nadzieje, że to nie będzie potrzebne) dla prawników czy sądów. 

W celu zaprzestania przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod: kontakt@magdalenamikolajewska.pl a my je niezwłocznie usuniemy. 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

 1. Sklep magdalenamikolajewska.pl w celu realizacji przesyłek w zakresie niezbędnym do przygotowania towaru przed wysyłką. 
 2. Firma kurierska Inpost – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi. 
 3. Platforma płatnicza Stripe – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 
 4. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności nierejestrowanej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 
 5. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

Wszystkie podmioty przetwarzają Twoje dane zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.  Twoich danych nie będziemy wysyłać do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 • dopóki nie zerwiesz z nami umowy;
 • jak długo będziesz zapisany na nasz newsletter; 
 • jak będziesz kupował na naszym sklepie magdalenamikolajewska.pl;
 • dopóki nie napiszesz nam prośby o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania Twoich danych; 
 • jeżeli czas przechowywania Twoich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres określony w tych przepisach. 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

 • Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
 • W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do:  
 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację  

lub  

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 

 

Cookies i dane eksploatacyjne 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: 

 1. Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani, 
 2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, 
 3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego, 
 4. Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego, 
 5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego. 

Nie lubisz ciasteczek? Możesz je wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce. Nie gwarantujemy jednak, że nasza strona będzie działać prawidłowo. 

Profilowanie 

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko zestawów napędowych w kategorii „układ napędowy”) oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób. 

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością. 

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. 

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika. 

Postanowienia końcowe 

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. 

Udanych zakupów! 

Sklep magdalenamikolajewska.pl